#
ÇALIŞMA ALANLARI
Makaleler

Aile-Boşanma Hukuku

AİLE HUKUKU-BOŞANMA

Yurtdışında bir yabancı ile evlendiyseniz ve bu hususu konsolosluğa birdirmediyeseniz Türkiye deki nüfus kayıtlarında bekar gözükürsünüz.

Dikkat boşanmanın sonunda açılan  mal tasfiyesi davalarında dava açma süresini kaçırmış olabilirsiniz!!!

Boşanma ve mal rejiminin tasfiyesi davalarında zamanaşımı çok önemlidir.1 Ocak  2002 de yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu;evlilik birliği içerisinde 2002 den sonra edinilen mallarda boşanma kararının  kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde mal rejiminin tasfiyesi davasının açılmasını zorunlu kılmaktadır. Yurtdışında yaşayan kişiler genelde bulundukları ülkede boşanmakta ancak yıllar sonra Türkiye’ye gelip tanıma tenfiz ve mal rejiminin tasfiyesi davası açmaktadırlar.Dolayısıyla 1 yıllık zamanaşımı engeline takılmakta ve hak kaybına uğramaktadırlar.Bunun önüne geçilmesi için ivedilikle Türkiye’deki gerekli davaların açılması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken 1 yıllık sürenin; Türkiye de boşanmanın tanımasının kesinleşmesiyle değil yurtdışında görülen boşanma davasının  kesinleşmesiyle  başlayacağıdır.

Boşanmaya bağlı maddi, manevi tazminat davalarında zamanaşımı

Türk Medeni Kanununa göre boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde maddi manevi tazminat, malrejiminin tasfiyesi davası açılabilir. Nafaka davalarında ise herhangi bir süre söz konusu değildir.

Yurtdışında boşanma

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yurtdışında boşanmaları halinde,boşanma kararının  Türkiye de geçerli olması için açılması gereken tanıma tenfiz davaları da Aile hukukunun alanına girmektedir.Yine yurtdışında boşanmanın ferileri niteliğinde olan nafaka,velayet ve mal paylaşımı kararları da Türkiye de tenfizi yapılmadıkça hukuki sonuç doğurmamaktadır.Bu davaların tamamında  Aile mahkemeleri görevlidir.

Tanıma Tenfiz Davası için gerekli belgeler

-Tanıma Tenfiz Davalarında Türkiye Cumhuriyeti ile Tanıma Tenfiz yapılacak mahkeme kararının verildiği ülke arasında hukuki anlaşma ve sözleşme olması gerekmektedir.

-Yabancı mahkemenin vermiş olduğu boşanma kararı kesinleşmiş olmalı ve bu husus, ya kararın alt kısmında yada ayrı bir belgede belirtilmelidir. Karar mutlaka asıl ve orijinal olmalı.
-Kararda boşanma kelimesi geçmelidir.
-Karar belediye,eyalet valiliği gibi herhangi bir kurumce değil  Yurtdışındaki bir mahkemece verilmiş olmalıdır.
-Apostil belgesi olmalıdır.
-Belgelerin yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılmalı ve noterce ya da konsoslukça tasdiki yapılmalıdır.

– Kişi tanıma tenfiz için uygun avukat vekaleti vermeli.

– Yabancı Mahkeme Hükmünün kamu düzenine açıkça aykırı olmaması gerekir, (örneğin Dava hakkı olmayan bir kişinin açmış olduğu dava sonucund karar verilmiş ise tenfiz kararı verilemez.)

– İlamın Türk Mahkemelerinin kesin yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması gerekir.(Taşınmazın aynına ilişkin davalarda Türk mahkemelerinin yetkisi kesindir.) ancak boşanma ,ayrılık ve evliliğin iptali gibi davalar da kesin yetki yoktur.

Tanıma Tenfiz davası nerede açılır?
Tanıma tenfiz davası Türkiye’ de istenilen yer aile mahkemesinde açılabilir.Her iki taraf da iki avukata vekalet vererek anlaşmışlar ise sorun çıkmamaktadır. Arada bu davanın açılması ve kabulü konusunda bir anlaşma yoksa taraflardan birinin Türkiye’ deki yerleşim yerinde açılmalıdır. Yerleşim yeri yoksa Türkiye de son ikamet yeri, bu da yosa Türkiye de bulunan malvarlığının bulunduğu yerde açılmalıdır. Bunların hiç biri yoksa İstanbul, Ankara ve İzmir mahkemelerinden birinde açılmalıdır.Yetki itirazı duruşma gününe kadar yapılabilir. Ancak genelde taraflar, bu tarz davalarda yetki itirazında bulunmamaktadır.

Nafaka

Eşlerin  ayrılmasıyla birlikte çocuk ve eş nafaka talep etme hakkına sahip olur.
Ayrılık döneminde boşanma davası açılmaksızın, boşanma davası devam ederken  ve boşanma gerçekleştikten sonra talep edilen nafakalar birbirinden farklıdır.
Nafakanın miktarı , nafakayı ödeyecek tarafın  ekonomik ve sosyal durumuna göre ve nafaka bağlanacak çocuk veya eşin ihtiyaçlarına göre belirlenir.
Türkiyedeki nafaka çeşitleri:

 • Tedbirnafakası:Boşanma davası öncesinde, ayrılık döneminde yada boşanma davası devam ederken talep edilen çocuk ve eş için verilen nafakadır. Boşanma davası öncesinde yada dava sırasında reşit olmayan çocuk ve eş için talep edilen nafakadır.

  Bağımsız bir dava olarak açılır. Başvurma harcı dışında, yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinden nisbi harç alınır. İlgili makamda kaydı yapılır.

  Tedbir nafakası davanın her aşamasında istenebilir.

  Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

  Yetki sınırlaması yoktur her yerde dava açılabilir.

  Nafakaya hükmedilebilmesi için kadının ayrı yasamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekmektedir.(kocasının dövdüğü,ağır ihmali,dışarı attığı, başka kadınla ilşskisi olduğu gibi.)

  Nafakanın baslangıç tarihi Davanın açıldığı tarihdir.

  Nafaka ölüm ile sona erer. Mirasçılara geçmez.

  Kadının varlıklı yada maaşlı olması kocayı nafaka borcundan kurtarmaz.

  Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.

 • İştiraknafakası:Boşanma kararının kesinleşmesinden sonra müşterek çocuğun geleceği, eğitimi ve tüm ihtiyaçları  için verilen nafaka çeşitidir. Çocukların geleceğinin korunması , eğitimi-terbiyesi ,bakımı için, boşanma kararından sonra velayeti kendisine verilmemiş olan eşin (karı-koca) çocukları için vermesi gerekli olan bir nafaka çeşididir.

  İştirak nafakasının başlangıcı boşanma kararının kesinleşme tarihidir. Bitiş tarihi ise çocuğun reşit olduğu tarihtir.

  Boşanma kararı ile iştirak nafakasına karar verilmemiş ise daha sonra dava açılabilir.

 • Yoksulluk Nafakası :
 • Boşanan tarafa, boşanma kararının kesinleşmesi ile kusursuz olan veya daha az kusurlu olan tarafa bağlanan nafaka çeşididir.