#
ÇALIŞMA ALANLARI
Haberler

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

7.05.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 12 Eylül 2010 tarihli referandumla kabul edilmesiyle Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 23 Eylül 2012’den itibaren hukuk sistemimize yeni bir hak arama yolu olarak girmiştir. Artık Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki birinin kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne bir iç hukuk yolu olarak başvurulabilecektir.

Hukuk büromuz Avrupa İnsan hakları mahkemesine başvuru konusunda uzmanlaşmıştır.  Uluslararası nitelikteki bu mahkemeye başvurunun ön koşulu iç hukuk yollarının tüketilmesidir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz değişiklikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yeni bir iç hukuk yolu olarak öngörüldüğünden hak ihlalleri yaşanması durumunda bu kurum da devreye sokulmalıdır.

Başvurular Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde yapılabilecektir. Bu nitelikteki haklara örnek vermek gerekirse;

*Makul sürede yargılanma hakkı

*Mülkiyet hakkı

*Yaşama hakkı

*İşkence ve eziyet yasağı

*Kişi hürriyeti ve güvenliği

*Eğitim ve öğretim hakkı

*Suç ve cezaların kanuniliği

*Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

*Etkili başvuru hakkı gösterilebilir.