#
ÇALIŞMA ALANLARI
Makaleler

İcra ve İflas Hukuku

Borcunu ödeyemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır. Türkiye de bu hukuk alanı, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu ile düzenlenmiştir.

Konusu para ve teminat olan davalarda verilen kararların yerine getirilmesi ile çocuk teslimi ve tahliye gibi bir çok uyuşmazlığın çözümünde İcra ve İflas Hukuku’ na başvurulmaktadır. Günümüz koşullarında ekonomik krizin etkisiyle özellikle ticari ilişkilerde meydana gelen tahsilat güçlüğü bu hukuk alanına olan rağbeti artırmıştır. İcra konusunda tecrübeli ve uzman avukatlarımız ve icra takip memurlarımızla müvekkillerimizin sorunlarına çözümler üretmekteyiz. Aşağıda çalışma alanlarımızın bir kısmı yer almaktadır:

– Kambiyo senetleri (çek,senet,poliçe), fatura vs. alacakların icra ve iflas yoluyla takibi
– Borçlunun malvarlığının araştırılması, istihbari çalışma yapılması
– Tahliye, itirazın kaldırılması, istihkak, ihalenin feshi, kıymet takdirine itiraz, haczedilemezlik itirazı ve diğer icra hukuk davaları
– Taahhüdü ihlal, ticareti terk, malvarlığının kötü niyetli olarak azaltılması ve diğer icra ceza davaları
– İflas ve iflasın ertelenmesi davaları
– Hacizli menkul ve gayrimenkul satışları ile rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri