#
ÇALIŞMA ALANLARI
Haberler

Yanlış Ameliyata 2 milyon TL Tazminat

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleşen yanlış ameliyat sonucu 18 ve 19 yaşlarındaki iki gencin felç kalmasına sebep olmuştur. Hastaneye halk dilinde kamburluk olarak dile gelen hastalık nedeniyle gittiler, ancak yanlış ameliyat sonucu felç kaldılar. 2007 yılında her iki hasta içinde 2007 yılında Erzurum 1. İdare Mahkemesine tazminat davası açıldı. Mahkeme bilirkişi raporları ve İstanbul adli tıp kurumundan alınan raporlar sonucu iki hasta için toplam 2 milyon 200 bin lira maddi ve manevi tazminata hükmetti.

Üniversitenin kararı temyiz etmesi sonucu dosyayı değerlendiren Danıştay 10. Dairesi Mahkemenin kararını onadı.

Onama kararına Üniversitenin karar düzeltme talebi de reddedildi. Dava sonunda tazminat yasal faiziyle birlikte yaklaşık 4 milyon lirayı bulmuştur.

İnsanlarımız böyle durumlarda kaderci anlayış içerisine girmeleri ile hukuki yollara başvurmamaktadır. Bu nedenle de bu tür tıbbi kötü muamelelerin ancak % 10 unun yargıya yansıdığını görüyoruz. Oysaki bu tür konularda hiçbir kurum ya da kişiye müsamahalı davranılmamaktadır.