#
ÇALIŞMA ALANLARI
Makaleler

Kamulaştırma Kararına Nasıl Dava Açılabilir?


Kamulaştırma işlemleri idare hukukunda bireysel idari işlemler olarak kabul edilir. Kamulaştırma kararlarının iptali istemiyle 2942 sayılı Kanun gereği 30 gün içerisinde taşınmazın bulunduğu yer İdare Mahkemesine dava açılabilir. Dava açma ehliyeti de 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi ile 2577 sayılı Kanunun 2. maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde maliklerin ve mirasçıların dava hakkının bulunduğu ifade edilmektedir.  

Dava dilekçelerinin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 3. maddesine uygun olması gerekmektedir. Aksi halde idare mahkemesince ilk inceleme aşamasında 2577 sayılı Kanunun 15/d. maddesi uyarınca dilekçenin reddine karar verilebilir. Böyle bir durumda eksiklikler 30 gün içerisinde giderilerek yenileme dilekçesi verilmelidir.

Kamulaştırma kararlarının iptali istemiyle açılacak davalarda hazırlanacak dilekçelerin 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine de uygun olması gerekir. Aksi halde Mahkemece yine 2577 sayılı Kanunun 15/d. maddesi uyarınca dilekçenin reddine karar verilecektir. Buna göre menfaat birlikteliği olan kişiler tek dilekçe ile dava açabilirler. Menfaat birlikteliği olmaması halinde ayrı ayrı hazırlanacak dilekçelerle ayrı ayrı dava açılmalıdır. İki farklı işlemin birlikte dava konusu edilmesi durumu da bu madde çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Kamulaştırma işlemlerinin iptali istemiyle açılan davalarda, dava dilekçelerinde 2577 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca kamulaştırma kararının yürütülmesinin durdurulması talep edilebilir. Yürütmenin durdurulması talebi idare mahkemelerince dava dilekçesi savunmaya çıkartılmadan değerlendirilebildiği gibi, savunma alınması ve bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan raporlara dayalı olarak da değerlendirilebilmektedir. Kamulaştırma davalarında yürütmenin durdurulması müessesesi adli yargıda devam eden kamulaştırma sürecini de etkilediği için önemlidir. İdare Mahkemelerinde dava açılması, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi Asliye Hukuk Mahkemesinde devam etmekte olan davanın seyrini davacı lehine değiştirebilecektir.

Kamulaştırma işleminin iptali istemiyle açılan davalarda verilen mahkeme kararlarına karşı dava konusu işlemin niteliğine göre istinaf ve temyiz yoluna başvurulabilir.