#
ÇALIŞMA ALANLARI
Haberler

Yargıtay yol ve yeşil alan olarak ayrılan taşınmazlar için kararını verdi.

Yargıtay imar planları ile uzun yıllar mağdur edilen vatandaşların haklarının daha önce vermiş olduğu bir Hukuk Genel Kurulu kararı ile paralarının verilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Bir anda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı aleyhine binlerce dava açılmıştı. Bu durumun Türkiye ve belediye bütçelerine getireceği yük tartışılmaya başlanırken, bu rakamın Türkiye genelinde 250 milyar dolara ulaşacağı hesaplanmıştı.

Ancak tamda vatandaş yıllardır süren mağduriyetinin giderileceğini düşünürken , bu davaların görevsizlik kararları ile idare mahkemelerine  gitmesi ve bu mahkemelerin bakması  istenmiş ve bu yönde de Uyuşmazlık Mahkemesi kararı çıkarılmıştı. Buna göre bu tür hukuki el atma davalarının görülme yeri idare mahkemeleri ve idari yargıdır denerek milyarlarca lira tutacak tazminatların önüne geçilmiştir. Yine devlet- birey menfaatleri çatışmasında devlet öne geçmiştir.

Haklar korundu

Ancak bu durumun Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararla bozulmuştur:

“Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nin 2012/5593 Esas ve 2012/12492 karar sayılı çok yeni bir kararı ile ‘uygulama imar planının kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içerisinde davalı belediyece ayrılma amacına uygun olarak kamulaştırma görevinin yerine getirilmemesi malikin mülkiyet hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanması nedeniyle taşınmaz bedeli ödenmelidir. Bu davanın görülme yeri 16.05.1956 tarihli içtihadı birleştirme kararı’ uyarınca adli yargının görevi içerisindedir.”

Bu karar ile vatandaşın dava açabileceği öngörülüyor.

Bu karar ile ne yapacağını şaşırmış vatandaşlara tekrar dava açma yolu açılmış oldu.Böylece idareler keyfi olarak bir taşınmaza imar planı ile el atamayacaklar ve kullanmak istedikleri taşınmazlar ile ilgili 5 yıl içerisinde kamulaştırmak ve ücretini ödemek  zorunda bırakılmışlardır. Özel mülkiyette olan ve 5 yılı geçerek imar planı ile yol, yeşil alan, resmi tesis vb. nedenlerle mağdur edilenlerin i taşınmazları artık  tazminat davalarına konu olabilecek.

Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://ekonomi.milliyet.com.tr/yargitay-yesil-alanlar-icin-tarihi-karar-verdi/ekonomi/ekonomidetay/08.11.2012/1623755/default.htm